петък, 26 октомври 2007 г.

ОВОС

Що е това ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда) и кога се налага да се извършва е описано в Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Поривът ми да пиша за това сега се дължи на попадналото ми официално съобщение от Министерството на околната среда и водите (виж снимката) по специално заявление за достъп до обществена информация, в което се твърди, че през последните близо две години тази институция не е давала отрицателни становища по ОВОС. Иначе казано, всяко инвестиционно предложение и всеки план и програма за строителство и различни производствени дейности са били в пълна хармония с изискванията на ЗООС...Не толкова защото се съмнявам във високата екологична и природозащитна култура на българина, но просто ми се струва абсурдно никой да не се е опитал да направи нещо - я да изгради някоя кариера за добив на инертни материали, я някое ваканционно селище на площ повече от 10 декара, я някоя ски-пистичка с дължина над километър и т.н. (списъкът в приложенията към ЗООС е дълъг), - което не е в пълно съгласие с този закон. Ей така, случайно пък - за статистиката.

Все пак ще си позволя малки извадки от ЗООС:
Чл. 81. (1) Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда...


(тези планове, програми и инвестиционни предложения са уточнени в специални приложения към ЗООС)

Още от Чл. 81.:
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Оценката на въздействието върху околната среда по ал. 1, т. 2 определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях.


А ето го сега и това:

Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат на колектив от регистрирани експерти - български и чуждестранни физически лица, с ръководител, които трябва да декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията на инвестиционните предложения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Оценката се възлага на експертите от възложителя на плана или програмата, или от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2.


Със сигурност не съм експерт по право, но ал.2. към Чл.83. според мен съдържа ужасяващ порок, заклеймен от народа ни с поговорката "Който плаща, той поръчва музиката". Ужасяващ е, защото (пак ще повторя оня цитат от ЗООС) тази оценка засяга "човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях".

Някак си за разнообразие щеше да е по-приятно да знам, че има и отказани разрешения. Просто за повече реалистичност...

четвъртък, 25 октомври 2007 г.

Доносници...

Хем да си доносник, хем и във властта да си.
Че ако може, защо пък не.
Идват местни избори и организацията с напоителното име "Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" реши да пообяви имената на онези кандидати, които хем са били там, хем искат да са и тук. Обявяването е с Решение #18 / 25.10.2007г.
Мен ме интересуват онези, които ми излизат с номера, че идеите им са най-близо до моите.
Ей ги на:

От Зелена партия:
Алиосман Хюсеин Хасан
Кандидат за кмет на с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от Зелена партия

Георги Йорданов Раднев
Кандидат за кмет на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, издигнат от Зелена партия

Гълъб Стоилов Писарски
Кандидат за кмет на с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград, издигнат от Зелена партия

Джемал Муса Шарански
Кандидат за кмет на с. Черна Места, общ. Якоруда, обл. Благоевград, издигнат от Зелена Партия

Ибрахим Исмаилов Карахасанов
Кандидат за кмет на район Люлин, обл. София-град, издигнат от Зелена партия

Иван Митов Петров
Кандидат за кмет на район Лозенец, общ. София, издигнат от Зелена партия

Никола Стоянов Сигмянов
Кандидат за кмет на общ. Тутракан, обл. Силистра, издигнат от Зелена партия

Николай Миланов Николов
Кандидат за кмет на общ. Шумен, издигнат от Зелена партия

От Зелена България (за тези мошеници вече писах някъде тук):
Ахмед Салим Кьосе
Кандидат за кмет на с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище, издигнат от Зелена България

Бисер Филипов Келешев
Кандидат за кмет на с. Теплен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, издигнат от Зелена България

Йовко Станчев Дойнов
Кандидат за кмет на общ. Средец, обл. Бургас, издигнат от Зелена България

Интересна кметска кандидатура - точно този извратен тип искаше да се затрие Природен парк "СТРАНДЖА":
Петко Янков Арнаудов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството - УГВ РО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник - Агент
Псевдоними - Иванов
Кандидат за кмет на общ. Царево, обл. Бургас, издигнат от БСП

Целият списък по Решение #18 може да се изтегли от официалния му сайт във формат pdf:
http://www.comdos.bg/

За себе си съм решил, ще гласувам за Мартин Заимов - поне в заявените си намерения този човек е по-"зелен" от "зелените" партийци.

събота, 6 октомври 2007 г.

Разхвърляни мисли за частните уроци

Образованието (обучението) в обществени училища е като ползване на обществен транспорт, а частните уроци са като ползване на такси. Да се критикува общественото образование, че допуска съществуването на частни уроци е същото като да се сочат недъзите на градския транспорт като причина за търсене на таксиметров превоз.

Конкурсният изпит е форма на "движещ отбор", а общественото образование е насочено към формиране на средно ниво учебни постижения, т.е. то е форма на "стабилизиращ отбор" ("движещ отбор" и "стабилизиращ отбор" са видове естествен отбор - ключов термин от Теорията на еволюцията). Частните уроци са способ за облекчен преход от едното към другото състояние.

Частните уроци са като "позволен допинг" в състезанието (конкурсния изпит).

Частните уроци форсират образователните възможности на учениците в определена предметна област, докато училищното образование е насочено към постигане на средни нива по всички предмети.

Докато съществува конкурсно начало за кандидатстване в определени училища, дотогава ще съществува търсене на частни уроци под една или друга форма.