сряда, 26 ноември 2008 г.

За едни 220 милиона

220 милиона евро глоба. Толкова ни взеха като за отскок.
Простъпката е прекалена корупция. Щото корупция, нали, имало навсякъде по света, ама само тук тя е под егидата лично на т.нар. президент и правителство.
Досадили физиономии с омразните си гласове отново ревнаха колко несправедливо било това, като се има предвид какви "усилия" полагали.

Обаче усилията са едно, резултатите друго. Защото се видя, че номерът "да кипи безсмислен труд" не минава.
Та обръщението ми е към заемащите някаква длъжност в това правителство:
- Тия пари не са малко и трябва да се избият отнякъде!
Така че който е крал, сега да връща. А кой е крал вие знаете най-добре, защото сте на хранилка при него.
Но знаете ли какво, видял съм, че от вас и чеп за зеле не става, така че най-добре си съберете багажа и си идете!

неделя, 23 ноември 2008 г.

ВАС смачка "Златна перла"

Върховният административен съд потвърди незаконността на абсурдния строеж (на снимката), чийто случай стана емблематичен за противопоставянето между природозащитниците и незаконното строителство по Черноморието.


(снимка - forthenature.org)

В решението на съда, заведено под номер 12391 от 18.11.2008г., може да се прочете следното:
"Видно от данните по делото земеделските имоти № 002013 и № 002014 в землището на с. Варвара не са вписани като изключени от защитената територия в протокола към постигнатото Споразумение от 17.09.2003 г. между МОСВ и МЗГ за установяване границите на природния парк, поради допуснати грешки при изработване на картата на възстановената собственост. Този протокол замества липсата на картен материал и установява местонахождението им в границите на ПП "Странджа". Предвид статута на защитена територия, за процесните поземлени имоти са приложими разпоредбите на ЗЗТ и ЗООС при промяна предназначението им в такива за строителни нужди и при одобряване на ПУП-ПРЗ, като липсата на план за управление на ПП, на което се позовава касаторът, не игнорира особените законови изисквания. Следователно издаденото строително разрешение е в разрез с материалноправните изисквания на тези специални закони, регламентиращи засилена защита на компонентите на околната среда. След като по аргумент от нормата на чл. 3 от ЗЗТ, държавата е длъжна да изгражда и осигурява функционирането и съхраняването на система от защитени територии като част от регионалната и световната мрежа от такива територии в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република България е страна, разрешаването на строеж на ваканционно селище в обхвата на природен парк е недопустимо. В контекста на предписанието на чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ, съгласно който опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях, доводът за "липса на правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститори" не може да бъде противопоставен на обществения интерес от запазване на националното и общочовешко богатство."

И отново там:
"Според степента и тежестта на допусната незаконосъобразност, подробно обсъдена по-горе, строително разрешение 14/20.01.2006 г. на гл. архитект на Община Царево за строеж "Вилно селище - Златна перла", подобект "Вилна сграда F" с РЗП 1594,91 м2 в ПП "Странджа" е нищожно."

сряда, 5 ноември 2008 г.

4-ти ноември като 4-ти юли

Барак Обама е новият президент на САЩ.
Минаха изборите, които напоследък се считат по-важни и за света, че дори и на местно ниво, отколкото всякакви други. Иска ми се да вярвам, че този път американците не са сглупили. И ако имах право, аз също бих гласувал за Обама. А ако имах американско знаме, днес щях да го провеся на балкона си.
Днес съм американофил.