неделя, 25 май 2008 г.

Преднамерена неефективност

Това е мой термин за един специален пазарен дефект. Той може и да си има назначен друг термин, но аз не го знам. Поне не съм го срещал описан разпознаваемо в литературата. Същността му е следната:
За продукт, чиято себестойност е изключително ниска спрямо очаквания оборот, който би генерирал, има две възможности - 1)пределната му цена е свръхвисока или 2)този продукт се спира от производство.

Няма да навлизам в детаили, но тази насока на мислене се появи когато преди малко не открих в аптеката един продукт (продавачката ми съобщи, че отдавна вече липсва по аптеките), който би трябвало да струва стотинки и който би стигнал на един човек за няколко години. Имаше негови заместители, които, въпреки ненужно усложнените допълнителни "удобства", бяха със съмнителна ефикасност. Засега пропуснах тази покупка, ще търся още. И си обещавам да посъбера малко повече факти в подкрепа на разсъжденията си.

Вероятно разновидност на този пазарен дефект е и намаляващата дълготрайност на продуктите във всеки смисъл. Защото не съществува пазарно обоснована причина един продукт да продължава да функционира дълго след като му изтече гаранционният срок (тук се сещам за IKEA - световно известен производител и търговец на мебели, който произвежда "модерни" мебели, т.е. такива, които се сменят често...)

неделя, 4 май 2008 г.

ЛИДЕР-ски подход

Из "ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ":

Чл.22., ал.1 Политическите партии не могат да извършват стопанска дейност.

ал. 2 Политическите партии нямат право да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации.


Из "НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС":
Чл.167, ал.2 (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

ал.3 (Нова - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

ал.4 (Нова - ДВ, бр. 19 от 2008 г.) Деецът по ал. 2 не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 3.

Казват, че криминалното престъпление "купуване на гласове" трудно се доказвало и че процедурата била недъгава и мъчно приложима. Все пак купуването на гласове е сделка, която става на скрито и не се документира...

Дали?!