вторник, 7 май 2013 г.

Да затапиш рога на изобилието

Следващия път, когато пророним крокодилски сълзи, че сме "най-бедните" роднини на европейците, трябва да се сетим каква глупост извършихме (и продължаваме да извършваме) тия дни.

За какво става дума?

Според Електроенергийния Системен Оператор в страната ни има сериозен дисбаланс между произвеждана и потребявана електроенергия - много повече се произвежда, отколкото се употребява. На практика през последните дни потреблението на електроенергия в страната може да се задоволи напълно само от двата блока на АЕЦ "Козлодуй" (това е около 30 процента от цялото електроенергийно производство).
За да се постигне баланс, от началото на миналия месец (3-ти април, 2013 г.) започна ограничаване на производството на електроенергия. Засегнати са всички производители - топлоцентрали, заводски централи, АЕЦ, фотоволтаици, вятърни централи, водни централи.

Но ако топлоцентралите, АЕЦ и заводските централи изразходват ресурс, който е оскъден или напълно липсва в България, то фотоволтаичните централи, вятърните централи и водните централи работят с местен, български ресурс. Наш ресурс, който при това е в неизчерпаеми количества - слънце, вятър, валежи.
Единственото, което е в ограничени количества, това са приборите, с които достигаме до този ресурс - фотоволтаичните централи, вятърните централи и водните централи.

Ние обаче решихме да си дръпнем шепите и да оставим тези богатства да се сипят около нас, без да можем да ги достигнем. Вместо това отидохме до килера и посегнахме към личните си запаси...

Питам се, колко трябва да си беден, за да постъпиш така?
И беден на какво - на пари, на природни дадености, или на акъл?!