четвъртък, 25 септември 2008 г.

Трябва да те държа под око...

... иначе кой знае какви ще ги свършиш.
Нали "хората са всякога лоши, докато не им бъде наложено да бъдат добри". На Макиавели това е свършило работа като обосновка за необходимия контрол в обществото.
Общоизвестно е, че малките деца, изоставени от контрола на родителите си, са склонни да вършат неща, твърде малко от които бихме назовали чистосърдечно полезни и добри. Този контрол е необходим и обществото е определило възрастта 18 години като приемлива за отпадането му. После идва другият контрол...
- Но кой е в ролята на "родител" при този контрол върху пълнолетните членове на обществото?
- Какви са допустимите средства за този контрол?
- Къде са границите на гарантираното от Конституцията право на личен живот?
Обществото не е единодушно по тези въпроси и е оставило решението в ръцете на други. Но какви са тези други и доколко е доказан високият им морал - това в очите на гражданството е величина със случаен характер.

Не мога и нямам претенциите да мога да дам категоричен отговор на тези въпроси. Нито на въпроса дали ще рухне обществената сигурност, ако изведнъж изчезнат всички камери по улиците, всички подслушвателни устройства, всякакви специални разузнавателни средства... следенето на трафика в Интернет... Но мога и виждам, че "неудобни" записи от камери изчезват мистериозно, записи на разговори се използват за изнудване, уж "секретни" (т.е. които не могат да бъдат публикувани) записи се използват за опозоряване и клеветене...

Сега вече тази наблюдателница се пренася в световната мрежа. В Интернет, направил света едно по-социално място и сближил хора от двата края на света.
И в този социален свят шепа хора, една шайка с много пари и силно лоби, имат претенциите да определят кое е "законно" и кое не в мрежата. Тези хора не са избрани от обществото, но те имат власт върху избраните. Те искат да контролират Интернет. Те обаче са малко.

Много сме ние, които не сме единодушни относно личната си свобода. Но нека това се промени. Нека се съберем и покажем, че държим на правата си. И че наистина сме повече и по-силни. Датата е:

11 октомври, 2008 година


Тогава и светът ще бъде с нас и ние ще сме с него. За повече информация следете тези източници (клик върху банерите):
Няма коментари: